† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3741|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - MỤC ĐÍCH SỰ GIẢNG DẠY CỦA CHÚNG TA

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:12:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

MỤC ĐÍCH SỰ GIẢNG DẠY CỦA CHÚNG TA


Mục đích sự rao giảng của chúng ta là gì? Nếu chúng ta không nhắm đích thì rất ít cơ hội chúng ta trúng đích. Vì vậy, thưa Mục sư, chúng ta phải cẩn thận nhắm rõ mục đích của mình. Chúng ta phải có mục đích cho sự giảng luận của chúng ta.
Một người đã chỉ ra rằng, “Một bài giảng không nên giống như phong pháo của người Trung Hoa. Nó được chế tạo để gây tiếng ồn”. Một sứ giả của Đức Chúa Trời có bằng lòng với chỉ việc là gây tiếng ồn hay không?
Một bài giảng được chuẩn bị tốt nhất và trình bày tốt nhất phải có một mục đích rõ rệt, nhứt định. Chúng ta phải thấy kết quả mong ước từ sự nghiên cứu, cầu nguyện và giảng dạy. Khi một thợ săn bắn súng hay bắn tên người đó muốn cho viên đạn hay mũi tên mình trúng đích. Người đó mong muốn kết quả. Vì vậy Mục sư phải mong muốn một số kết quả từ bài giảng của mình. Chúng ta mong muốn kết quả trực tiếp của bài giảng của chúng ta xảy ra điều gì?
Bạn nhắm tới điều gì? Bạn trông đợi điều gì sẽ xảy ra? Các sách trong Kinh Thánh đều được viết nhằm mục đích nhứt định. Khi bạn giảng hoặc dạy một sách nào trong Kinh Thánh thì chính bạn phải biết Đức Thánh Linh có ý định gì.
Hãy mở ra và đọc những câu sau đây trong Kinh Thánh của bạn.
HaKb 2:2, Đức Giêhôva phán với Tiên tri của Ngài, “Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng , hầu cho người đương chạy đọc được ”
Tại sao Đức Chúa Trời thúc giục Tiên tri Habacúc viết ra như vậy? Đó là để cho những người bận rộn vẫn có thể dừng lại chốc lát để đọc được và có thể nói lại cho người khác được nghe. Đây là một vấn đề cấp bách.
IICo 2Cr 2:9, “Bởi chúng tôi viết thư cho anh em , cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng ”. Tại sao Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Côrinhtô? Đó là để cho Hội Thánh học tập vâng lời.
ITi1Tm 3:15 “Nhưng ta viết thư này , phòng ta có chậm đến , thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời ”. Tại sao Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho Mục sư trẻ tuổi Timôthê? Đó là để vị Mục sư trẻ này biết phải cư xử thế nào t rong nhà Chúa Jesus của Đức Chúa Trời tức là Hội Thánh.
IGi1Ga 1:4 “Chúng ta viết những điều đó cho anh em , hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy ”. Mục đích Giăng viết thư này là gì? Đó là để cho họ có thể vui hưởng trọn vẹn mọi ích lợi của Đấng Christ. Trong mỗi trường hợp Đức Thánh Linh có một mục đích rõ rệt trong tâm trí. Vì thế, trong sự giảng dạy chúng ta cũng phải là một mục đích nhứt định trong tâm trí. Đừng nhắm mục đích quá rộng nếu không bạn sẽ không biết mình đã đạt được mục đích hay chưa.
Sau đây là vài chỉ dẫn
Khi giảng Lời Chúa, những chỉ dẫn sau đây là hữu ích :
1. Hãy khám phá trước giả Kinh Thánh đã suy nghĩ gì trong tâm trí ông. Ông có mục đích gì?
2. Hãy cầu xin Chúa về mục đích bạn phải nhắm tới là gì? Mục đích này có thể hơi khác với trước giả Kinh Thánh một ít nhưng không thể khác hoàn toàn.
3. Khi bạn chuẩn bị sứ điệp, hãy quyết định mục đích của bạn
Mục đích của bạn không phải là nói nhiều về lịch sử. Mục đích của bạn kh ông phải là phô bày kiến thức Kinh Thánh của bạn. Mục đích của bạn không phải là bao gồm nhiều câu Kinh Thánh vào trong bài giảng của bạn. Mục đích của bạn thậm chí không phải là giảng qua cả Kinh Thánh. Mục đích của bạn còn hơn thế nữa. Thưa Mục sư, bạn phải có một mục đích nhứt định hơn, rõ ràng hơn trong sứ điệp mà bạn đang giảng. Mục đích của sứ điệp bạn đang cảm thấy được thúc giục mang đến cho Hội chúng là gì?
* Bạn có muốn chuẩn bị dân sự của bạn tốt hơn cho ngày Chúa tái lâm không?
* Bạn có muốn họ bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời không? Trong sứ điệp của mình bạn có muốn nói rõ với họ phương cách ăn ở như thế nào không?
* Bạn có muốn người nào trong đám thính giả của bạn tiếp nhận Đấng Christ sau khi nghe sứ điệp của bạn không? Bạn có định dành cho họ cơ hội để tiếp nhận Chúa trong khi giảng và sau khi nghe sứ điệp của bạn không? Bạn có định dành cho họ cơ hội để tiếp nhận Chúa trong khi giảng và sau khi giảng không?
* Bạn có muốn khuyến khích dân sự của bạn trở thành những người quản lý giỏi về tài chánh của Chúa không? Ban có biết cách làm thế nào để thành đạt được mục đích đó không?
* Trong sứ điệp của mình, bạn có muốn trình bày sự thanh khiết vô đối của Chúa không? Có phải mục đích của bạn là khiến người ta ăn năn tội lỗi của họ không? Bạn có định cho họ cơ hội ăn năn không?
Vấn đề ở đây là bạn cần rao giảng với một mục đích trong tâm trí để hướng tới. Đừng làm phong pháo người Trung Hoa chỉ gây ra tiếng nổ.
Giảng mà không tạo được cơ hội và ước muốn để thay đổi thì không phải là giảng gì cả. Đó chỉ là diễn thuyết. Giảng đạo có mục đích của nó. Đó là sự biến đổi , sự quyết tâm sửa đổi, chúng ta giảng để khuyến khích sự đổi mới
4, Hãy tạo cơ hội cho sự thay đổi xảy ra ở những thời điểm khác nhau và bằng những cách khác nhau.
* Đôi khi sự thay đổi xảy ra cách lặng lẽ trong lòng khi bài giảng được trình bày trong sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Bên ngoài có thể không thay đổi thay gì. Đức Thánh Linh đang hành động cách nhẹ nhàng. Bạn có thể giúp người ta thay đổi bằng cách giảng Lời Chúa.
* Đôi khi bạn đưa ra lời mời gọi ở cuối bài giảng . Bạn có thể mời người ta giơ tay lên hoặc tiến lên phía trước để tỏ ra quyết định của mình. Điều này có thể rất hữu ích .
* Đôi khi thính giả cần thực hiện một hành động đánh dấu quyết định của mình. Đôi lúc nên mời người đang được thánh linh cảm động tiến lên phía trước. Người ấy có thể muốn thưa với Mục sư hoặc chỉ muốn quì gối cầu nguyện. Có thể người ta chỉ có một thì giờ tỉnh nguyện với Chúa trong sự hiện diện của người khác.
* Đôi khi Đức Chúa Trời đang phán âm thầm với một người nào đó mà bạn không biết.
* Đôi khi Đức Chúa trời đang dùng bạn mặc dầu chính bạn thì không biết điều đó.
Sự giảng dạy tạo ra sự thay đổi !
Sự giảng dạy có năng lực mạnh mẽ. Đó là công việc của Đức Chúa trời đang hành động . Mục sư k hông phaỉ là Đức Chúa Trời, nhưng ông là ống dẫn qua đó Đức Chúa Trời truyền chuyển ơn phước và hành động của Ngài. Giảng dạy là một biến cố có khả năng cứu vớt, đó là sự giảng dạy tạo ra sự thay đổi cuộc đời
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG MƯỜI TÁM
1. Sự khác biệt giữa một phong pháo Trung quốc với một bài giảng là gì?
....................................................................………………………….............................
.............................................................…………………………....................................
2. Có một mục đích nhất định khi giảng thì quan trọng như thế nào?
....................................................................………………………….............................
.............................................................…………………………....................................
3. Tại sao sách 1Giăng đã được viết ra
....................................................................………………………….............................
.............................................................…………………………....................................
4. Nếu Mục sư không nhắm rõ mục đích, thì có cơ may trúng đích không?
....................................................................………………………….............................
.............................................................…………………………....................................
5. Có phải mỗi sứ điệp khi được trình bày phải có một mục đích rõ rệt trong trí không
....................................................................………………………….............................
.............................................................…………………………....................................
6. Mục đích của sự giảng đạo là gì?
....................................................................………………………….............................
.............................................................…………………………....................................
7. Sự khác nhau giữa giảng đạo và diễn thuyết là gì?
....................................................................………………………….............................
.............................................................…………………………....................................
8. Đức Chúa Trời hành động qua sự giảng dạy Lời Chúa như thế nào?
....................................................................………………………….............................
.............................................................…………………………....................................
Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 1-10-2022 12:43 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách