† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 4056|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - QUYỀN NĂNG NHIỀU HƠN DÀNH CHO BẠN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:12:58 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

QUYỀN NĂNG NHIỀU HƠN DÀNH CHO BẠN

Có hai điều tuyệt đối trong đời sống của mỗi một Mục sư. Hai điều này không thể thiếu nếu bạn muốn làm một người có quyền năng cho Chúa ở thế gian này.
Chúng ta không phải nói về quyền năng xác thịt hay chỉ là sức mạnh thể xác. Chúng ta đang nói về quyền năng siêu nhiên. Đức Chúa Trời muốn bạn nương dựa nơi quyền phép siêu nhiên này và Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn.
Chúng ta hãy xem Kinh Thánh. Trước hết hãy mở ra sách Mat Mt 22:23-32. Trong phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đang trả lời những câu hỏi của một số người hoài nghi . Họ không tin nơi Chúa Jesus ( Kinh Thánh gọi là người Sa-đu-sê). Họ không tin nơi sự sống lại. Họ hỏi những câu hỏi mà họ tưởng sẽ là cái bẫy sập, những câu hỏi mà họ tưởng là Chúa Jesus không thể trả lời
Chúng ta hãy xem câu trả lời của Chúa Jesus trong câu 29, “Các người lầm” vì hai lý do.
“Các người không hiểu Kinh Thánh.”
“Các người cũng không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời.”
Chúa Jesus đã đưa ra hai lý do tại sao họ sai lầm. Nếu chúng ta là những Mục sư trung tín, chúng ta phải “hiểu biết Kinh Thánh và quyền phép của Đức Chúa Trơì .”
I. Hãy biết rõ kinh thánh của bạn :
Kinh Thánh là lời Đức Chúa trời, hãy nghiên cứu Kinh Thánh của bạn. Hãy học thuộc lòng Kinh Thánh của bạn. Hãy sống bằng Kinh Thánh của bạn và bạn sẽ không bao giờ nghe Chúa quở trách, “các ngươi không hiểu Kinh Thánh”.
“Biết Kinh Thánh nói về đề tài gì đó vẫn chưa đủ. Hãy nghiên cứu Lời Chúa cho đến khi bạn biết Kinh Thánh nói gì về mọi vấn đề. Sự hiểu biết đó không phải dễ đạt được. Thưa Mục sư, bạn phải chuyên cần (IITi 2Tm 2:15) trong sự nghiên cứu Kinh Thánh . Biết Lời Chúa là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của bạn. Hãy đọc - Hãy nghiên cứu - Hãy biết rõ Kinh Thánh . Thưa Mục sư, bạn phải thông thạo Kinh Thánh.
II. Hãy biết rõ quyền pháp của Đức Chúa Trời
Hãy biết Kinh Thánh nói gì về quyền phép của Đức Chúa Trời. Hãy biết rằng quyền phép của Đức Chúa Trời là vô giới hạn. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Chỉ có một điều Đức Chúa Trời không thể làm được đó Đức Chúa Trời kh ông thể thất bại.
Hãy biết rõ quyền phép của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn. Biết quyền phép Chúa chưa đủ, bạn cần phải biết rõ quyền phép của Đức Chúa Trời t rong đời sống của bạn.
Chúng ta hãy xem một khúc Kinh Thánh khác. LuLc 24:44-49. Chúa Jesus đã thách thức sự chết. Chúa Jesus đã từ kẻ chết sống lại. Chúa Jesus đã chết (Mathiơ 28: 1-8) rồi Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài đã chứng minh sự sống lại của Ngài cho những môn đồ hoài nghi (24:36-43). Ngài không để cho tâm trí họ nghi ngờ gì hết.
Rồi Chúa Jesus bắt đầu giúp họ hiểu Kinh Thánh. nói cách khác, Ngài bắt đầu cắt nghĩa Kinh Thánh cho họ. Chúng ta đọc câu 45, “Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh ”. Chính Chúa Jesus “mở trí hiểu cho các môn đồ ” Thưa Mục sư, Ngài đã không để cho chúng ta nương cậy nơi chính mình. Ngài sẽ mỞ trí cho chúng ta hiểu Kinh Thánh. Hãy đọc IITi 2Tm 2:7, “hãy hiểu rõ điều ta nói cho con , và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc ”. Thưa Mục sư, bạn không cần phải nương tựa nơi sức riêng của mình.
Trong Thi Tv 147:5 tác giả Thi Thiên đã ca hát về Chúa “Chúa chúng tôi thật lớn , có quyền năng cả thể , sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận ”. Nói cách khác sự hiểu biết của Ngài là vô giới hạn. Chúa ban cho bạn sự hiểu biết trong mọi sự. LuLc 24:45 nói rằng: “Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh ” Rồi Chúa Jesus bắt đầu dạy họ về sự sống lại từ kẻ chết của Ngài. Sau đó Ngài ủy thác trách nhiệm cho họ hãy đi giảng Tin Lành cho các dân tộc bắt đầu từ thành Gierusalem. Đây là một đại trọng trách. Chúa Jesus nhận biết rằng các môn đệ của Ngài cần được sự giúp đỡ thiên thượng.
Hãy đọc lời phán của Chúa Jesus trong câu 49 “Ta đây sẽ ban cho các ngưoi điều Cha ta đã hứa , còn về phần các ngươi , hãy đợi t rong thành (Giêrusalem ) cho đến khi được mặc lấy q uyền phép từ trên cao ” .
Ở đây chúng ta lại thấy hai điều tuyệt đối:
1. Biết rõ Kinh Thánh.
2. Biết rõ quyền phép của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có hai lời hứa kỳ diệu:
1. Ngài sẽ mở trí để chúng ta được hiểu Kinh Thánh.
2. Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh theo lời hứa để chúng ta nhận được quyền năng rao giảng Tin Lành.
Thưa Mục sư, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn trí hiểu Kinh Thánh. nhưng trước khi làm công việc của Ngài, bạn cần chờ đợi Chúa ban quyền năng.
Chỉ lúc đó bạn mới có thể giảng Lời Chúa trong quyền năng. Chúng ta đọc trong Cong Cv 1:8, “Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép , và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem , cả xứ Giuđê , xứ Samari , cho đến cùng trái đất ”
Bạn có thể giảng Lời Chúa với quyền năng sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên bạn và ban cho bạn quyền năng đó.
Bạn có thể trở thành người giảng Giải Kinh đầy quyền phép. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời.
“Phước cho những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời “
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG 19
1. Hai điều tuyệt đối trong đời sống của Mục sư là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Hai lý do Chúa Jesus cho biết người Sađusê sai lầm là gì (Mat Mt 22:23-33)
......................................................................................................................
......................................................................................................................3. Chúa Jesus đã hứa giúp gì cho những kẻ theo Ngài để họ có thể giảng Tin lành cho cả thế gian?
......................................................................................................................
......................................................................................................................4. Quyền năng Chúa Jesus đã hứa cho các môn đồ của Ngài là loại quyền năng gì ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 1-10-2022 12:44 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách