† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2574|Trả lời: 0

Chương 2 - Lời Tiên Tri Về Dòng Dõi Y-sa-ca - NNCT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2014 19:53:33 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương 2 - Lời Tiên Tri Về Dòng Dõi Y-sa-ca
Những Người Cầu Thay
Tác giả: Philip LynChỉ có một điều thực sự không thể tránh khỏi . Kinh Thánh tất phải ứng nghiệm .
~ Carl F. H. Henry
Những Lời Tiên Tri Rõ Ràng
KHI ĐỌC KINH THÁNH, bạn sẽ thấy có hai loại lời nói tiên tri. Loại thứ nhất tôi gọi là những lời tiên tri rõ ràng. Chúng là những câu nói mang tính tiên tri rất hiển nhiên . Rõ ràng, chúng nói về một thời điểm tương lai nào đó. Chúng giống như những cây xương rồng trong sa mạc. Ai cũng biết các cây xương rồng đã có ở đó nhiều năm qua và giữ vai trò biển chỉ đường trong đồng vắng. Một ngày nào đó, khi có đúng điều kiện, và mưa xuống, xương rồng sẽ nở hoa, và các lời tiên tri sẽ ứng nghiệm.
Ví dụ về loại nầy là EsIs 7:14
Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên .
Câu Kinh Thánh nầy không phù hợp với văn mạch mà Ê-sai đang nói. Nó áp dụng cho một thời điểm tương lai nào đó, và đã được ứng nghiệm khi Chúa Giê-su giáng sinh.
Một ví dụ khác nữa là MiMk 5:1
Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta , Ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm , Nhưng từ ngươi sẽ ra một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên ...
Một lần nữa, các học giả ra-bi Do-thái thời xưa biết câu nầy không phù hợp trong văn mạch của tiên tri Mi-chê. Nó phải nói về một thời điểm tương lai nào đó. Chúng ta biết nó đã được ứng nghiệm khi Chúa Giê-su được sinh ra tại Bết-lê-hem. Đây là những lời tiên tri rõ ràng.
Những Lời Tiên Tri Bí Ẩn
Loại lời tiên tri thứ nhì tôi gọi là những lời tiên tri bí ẩn hay giấu kín . Chúng không mang tính tiên tri cách hiển nhiên khi bạn đọc. Chúng hoàn toàn dễ hiểu trong văn mạch của chúng. Nhưng chúng có sự ứng nghiệm tiên tri, vì ngày nào đó Đức Thánh Linh khiến dân sự Đức Chúa Trời toàn cầu chú ý đến những câu giấu kín nầy khi Ngài đang làm ứng nghiệm điều gì đó.
Các lời tiên tri bí ẩn nầy, tôi gọi là những lời tiên tri “Rafflesia”. Rafflesia là một loại cây mắc cỡ bạn thấy ở vùng Borneo, nhất là ở Sabah. Nó có hoa lớn nhất trên thế giới. Cây Rafflesia mọc dưới mặt đất và trên nền của rừng nguyên sinh, kiếm chất dinh dưỡng trên rễ của các loại cây lớn. Chúng cần nhiều năm để trưởng thành và ít ai chú ý đến chúng. Nếu bạn đi trong rừng sâu, bạn sẽ khó lòng thấy được chúng. Chúng đan xen rất khéo với nền rừng.
Khi thời điểm đến, chúng hình thành một cái chồi mầu nâu, khó nhìn thấy, ở trên mặt đất. Các chồi hoa tăng trưởng trong khoảng chín tháng, chậm chạp tăng trưởng. Rồi thình lình chỉ trong khoảng một tuần, cây Rafflesia nở thành một đóa hoa khổng lồ, rộng hai đến ba feet... đóa hoa lớn nhất trên thế giới, lấm tấm những điểm trắng hấp dẫn trên nền đỏ rực. Thật là một cảnh rực rỡ! Đột nhiên, bạn nhận ra cây nầy vẫn ở suốt tại đó! Nhưng chính đóa hoa khiến bạn chú ý đến cái cây. Những lời tiên tri giấu kín cũng giống như vậy.
Ví dụ rõ nhất về loại lời tiên tri giấu kín là Gios Gs 1:3
“Phàm nơi nào bàn chơn các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se .”
1:3 là cơ sở cho những cuộc đi bộ cầu nguyện, diễu hành cầu nguyện, biểu tình cầu nguyện, cầu nguyện tại một hiện trường và những cuộc hành trình cầu nguyện mà chúng ta có trong thế giới ngày nay. Trước 1975, mấy ai nghĩ 1:3 sẽ có ý nghĩa tiên tri như thế, khiến cho sự cầu nguyện được phục hưng tại rất nhiều xứ sở ngày nay!
Nó dễ hiểu cách hoàn hảo trong văn mạch được nói cho Giô-suê. Đức Chúa Trời đang bảo Giô-suê rằng bất cứ nơi nào ông đạp chơn đến trong Đất Hứa thì nơi đó sẽ được ban cho ông.
Thình lình, Đức Thánh Linh cất sự khó hiểu khỏi Kinh Thánh nầy, và nó đã trở thành một tiếng gọi thức tỉnh cho Cơ đốc nhân trên toàn thế giới. Trước 1975, theo nghiên cứu của Graham Kendrick và Steve Hawthorne (1), chưa hề có nhóm người nào hiệp lại theo cách hữu hình để thực hiện những cuộc diễu hành cầu nguyện. Những cuộc diễu hành cầu nguyện là điều Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong mười lăm năm qua. Giờ đây, mọi người đều ý thức được 1:3. Đây là một lời tiên tri bí ẩn, giấu kín đã trở thành sự thật.
XaDr 4:6 là một ví dụ khác về lời tiên tri bí ẩn.
Ấ y chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực , bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy .
Các nhà lãnh đạo Hội Thánh trong quá khứ chủ yếu xem những phương pháp như là phương pháp Hội Thánh tăng trưởng, phương pháp tổ chức, hay thậm chí phương pháp quản trị CEO, là những phương pháp giúp cho Hội Thánh họ tăng trưởng. Trong hai mươi năm qua, chúng ta đã bắt đầu nhận ra nếu muốn làm điều gì lâu dài cho Đức Chúa Trời, thì không thể cậy vào một mình quyền thế và sự thông minh của con người, nhưng phải cậy nơi Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta đã ý thức sâu sắc được rằng mọi phương pháp, kỹ thuật - dầu chúng có địa vị của chúng - đều phải qui phục sự dạy dỗ và quyền năng của Thánh Linh để có được kết quả lâu dài. 4:6 là một lời tiên tri bí ẩn trở thành sự thật.
Còn phong trào cầu thay thì sao? Có một lời tiên tri giấu kín được áp dụng cho những người cầu thay và phong trào đi kèm theo đó, mà tôi tin sẽ trở thành một tiếng kêu thức tỉnh trong những năm tới, không phải chỉ trong xứ nầy mà khắp trên thế giới. Nó chưa hề được giảng đến rộng rãi, và trước đây khi được dạy đến nó, người ta đã bỏ qua lãnh vực sống còn nầy. Câu nầy ở trong ISu1Sb 12:32. Câu nầy nói về dòng dõi Y-sa-ca.
Nét Độc Đáo của Dòng Dõi Y-sa-ca Trong Tư Cách Người Cầu Thay
Khi Đa-vít lên làm vua Y-sơ-ra-ên sau khi Sau-lơ và Giô-na-than qua đời, đa số các chi phái của Y-sơ-ra-ên đã bắt đầu bỏ sang nhà Đa-vít và trung thành với Đa-vít. 12:1-40 liệt kê các chi phái khác nhau của Y-sơ-ra-ên đến hứa nguyện theo Đa-vít.
Câu 23-38 - kể tên các chi phái nầy:
“Đây là số các quân-lính đến cùng Đa-vít tại Hếp-rôn, đặng làm cho nước Sau-lơ thuộc về người, theo như lời của Đức Giê-hô-va :
Trong con-cháu Giu-đa có sáu ngàn tám trăm người đều cầm khiên, cầm giáo, sắm-sửa tranh-chiến . Bởi con-cháu Si-mê-ôn , có bảy ngàn một trăm người mạnh-dạn đều ra trận được . Bởi con-cháu Lê-vi, có bốn ngàn sáu trăm ... Về con-cháu Bên-gia-min, anh em của Sau-lơ , được ba ngàn người ... Về con-cháu Ép-ra-im, có được hai vạn tám trăm người , đều là người mạnh-dạn,có danh-tiếng trong nhà cha mình . Về nửa chi-phái Ma-na-se , có một vạn tám ngàn người , ai nấy đều kể từng tên, đến đặng lập Đa-vít làm vua . Về con-cháu Y-sa-ca, có những kẻ hiểu-biết thì-giờ , và việc dân Y-sơ-ra-ên nên làm; chúng có hai trăm trưởng-tộc ; còn những người anh em chúng cũng vâng-lịnh chúng bàn . Về Sa-bu-lôn, có năm vạn người hay bày trận ... Về Nép-ta-li, có một ngàn quan-cai , với ba vạn bảy ngàn người cầm khiên cầm giáo theo mình . Về Đan, có hai vạn tám ngàn sáu trăm người có tài dàn trận . Về A-se, có bốn vạn người hay kéo ra chinh-chiến , và có tài dàn trận . Còn về Ru-bên, Gát, và về nửa chi-phái Ma-na-se ở bên kia sông Giô-đanh , có mười hai vạn người cầm các thứ binh-khí sẵn ra trận .
Khi đọc kỹ phần nầy, ta thấy có hai ý quan trọng về các chi phái nầy. Thứ nhất, ngoại trừ một chi phái, các chi phái kia đều có đông người, trung bình là hàng ngàn hay hàng vạn. Thứ nhì, trừ một chi phái, toàn bộ đều gồm các chiến binh đến để tuyên thệ trung thành với Đa-vít. Nhưng có một chi phái khác. Đó là chi phái Y-sa-ca . Câu 32 giải nghĩa vì sao họ lại khác nhau.
Về con-cháu Y-sa-ca, có những kẻ hiểu-biết thì-giờ, và việc dân Y-sơ-ra-ên nên làm; chúng có hai trăm trưởng-tộc; còn những người anh em chúng cũng vâng-lịnh chúng bàn .
Câu nầy không nói dòng dõi Y-sa-ca là các chiến binh. Họ ít người, chỉ có hai trăm trưởng tộc, với các anh em vâng lịnh họ bàn (2). Điểm quan trọng cần thấy ở đây là:
Họ đã biết các dấu hiệu về thời kỳ. Và họ đã biết dân Y-sơ-ra-ên nên làm gì .
Họ đã biết các dấu hiệu về thời kỳ có ý nghĩa tiên tri gì và họ đã biết hướng mà Đức Chúa Trời muốn đưa dân Y-sơ-ra-ên đi. Họ không hùng mạnh về số lượng, nhưng họ hùng mạnh về tinh thần. Và họ được hiệp một trong điều nầy: ảnh hưởng. ảnh hưởng của họ trên dân Y-sơ-ra-ên và trên vua đã vượt xa hơn điều mà người ta mong đợi từ số lượng của họ.
Tôi tin rằng câu nầy hoàn toàn dễ hiểu trong văn mạch của nó, và là một câu tiên tri giấu kín mà ngày nay áp dụng cho một nhóm người đặc biệt: NHỮNG NGƯỜI CẦU THAY .

(1)
Hawthorne, S, Kendric G: Prayer Walking - Praying on Site With Insight, Nhà Xuất Bản Creation House, Lake Mary, Fl; 1993 - Trang 14.
(2)
Có nhiều phân đoạn khác ghi con cháu Y-sa-ca có đông người ( ISu1Sb 7:5), nhưng các phân đoạn nầy chỉ về qui mô của chi phái nầy nói chung . Điều đó không phủ nhận sự kiện có ít người đã đến tuyên thệ với Đa-vít tại thời điểm cụ thể nầy trong lịch sử . Tuy nhiên, họ đã có ảnh hưởng trên dân Y-sơ-ra-ên vượt trổi hơn số lượng của họ .
Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 1-10-2022 12:21 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách