† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Chia sẻ Không Có Gì Thay Thế Cho Thần Học
A.W.Tozer 30-7-2011 09:03 PM
Tri thức quan trọng nhất và hữu ích nhất mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể có được đó là tri thức về thần học. Môn thần học có lẽ nhận được sự lưu ý ít hơn bất cứ những môn học nào khác, tại vì nó chỉ cho chúng ta thấy rằng con người cò ...
661 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Nhu Mì Và Yên Nghỉ
A.W.Tozer 30-7-2011 09:02 PM
“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất” (Ma-thi-ơ 5:5) Ta có thể trình bày chính xác khái niệm “chủng tộc loài người” với một người hoàn toàn không biết tí gì về nó bằng cách xoay mặt trái của Các Phước Lành lại, và nói rằng: “Đ ...
696 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Học Thì Phải Hành
A.W.Tozer 30-7-2011 09:02 PM
Ông Charles G. Finney tin rằng việc dạy Kinh Thánh mà không có sự áp dụng trên phương diện đạo đức có thể còn tệ hơn việc không dạy gì cả và có thể gây nên những tổn thương thực sự lớn cho những người nghe. Tôi thường cảm thấy rằng điều này có v ...
632 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Hãy Vun Trồng Tính Giản Dị và Tạo Lập Một Cõi Riêng Tư
A.W.Tozer 30-7-2011 09:01 PM
Cơ Ðốc nhân chúng ta phải đơn giản hóa đời sống mình nếu không thì sẽ đánh mất những kho báu không kể xiết trên trần gian và cõi đời đời. Nền văn minh hiện đại quá ư phức tạp đến nỗi không thể khiến một đời sống mộ đạo trở nên trọn vẹn. N ...
685 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Giá Trị của Sự Tưởng Tượng Ðã Ðược Thánh Hóa
A.W.Tozer 30-7-2011 08:55 PM
Giống như những sức mạnh khác thuộc về chúng ta, sự tưởng tượng có thể hoặc là một ơn lành hoặc là một sự rủa sả, tùy thuộc hoàn toàn vào việc nó được sử dụng như thế nào và nó được kỷ luật ra sao.Chúng ta thảy đều có một mức độ sức m ...
660 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Đức Tin Thách Thức Thất Bại
A.W.Tozer 30-7-2011 08:55 PM
Trong thế giới này, con người được đánh giá bằng khả năng làm việc của mình. Họ được đánh giá tùy vào quãng đường họ đã đi được trên lộ trình tiến lên ngọn đồi của thành tựu. Tận bên dưới là sự thất bại hoàn toàn; cao ngất bên trên ...
656 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Đức Tin: Giáo Lý Bị Hiểu Lầm
A.W.Tozer 30-7-2011 08:54 PM
Trong chương trình cứu rỗi thiêng thượng, giáo lý đức tin là trung tâm. Ðức Chúa Trời hướng Lời Ngài vào đức tin, và nơi nào không có đức tin, nơi đó hoàn toàn không thể có sự cứu rỗi thật. "Vả, không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở ...
650 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Để Đúng Phải Suy Nghỉ Đúng
A.W.Tozer 30-7-2011 08:54 PM
Những gì chúng ta suy nghĩ khi chúng ta được tự do suy nghĩ theo ý muốn chính là cái mà chúng ta là như vậy hay sẽ sớm trở thành như vậy. Kinh Thánh đã nói nhiều về những tư tưởng của chúng ta; thuyết Phúc Âm ngày nay không có gì thực tế hơn để nó ...
669 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Đức chúa Trời Cần Được Yêu Mến
A.W.Tozer 30-7-2011 08:53 PM
Ðức Chúa Trời là Ðấng mà Ngài là như vậy thì Ngài phải luôn được tìm kiếm vì chính Ngài, chứ đừng bao giờ xem Ngài như là một phương tiện để hướng về một cái gì đó khác hơn. Bất kỳ ai tìm kiếm những mục đích khác hơn là Ðức Chúa Trời, t ...
677 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Đầy Dẫy Đức Thánh Linh
A.W.Tozer 30-7-2011 08:52 PM
Trước khi chúng ta nói đến việc làm thế nào để được đầy dẫy Thánh Linh, có một số vấn đề cần phải được giải quyết. Là những tín hữu, bạn phải đưa những vấn đề đó ra khỏi đường đi của mình, và ngay tại điểm này khó khăn xuất hiện. Tôi lo ...
627 lần đọc|0 bình luận

Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 24-2-2024 05:17 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên