Đăng ký Đăng nhập
† Welcome you - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm https://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Blog

Xây Dựng Đền Tạm

Độ hot 1Có 2261 lần đọc30-9-2011 08:52 AM |Phân loại:Đời Sống Linh Hoạt

Kinh Thánh: XuXh 35:1-36:38

GIỚI THIỆU
Là Cơ Đốc nhân, thờ phượng Chúa là đặc ân lớn nhất của chúng ta. Sự thờ phượng không chỉ được thực hiện trên đất này mà còn tiếp diễn trong cõi đời đời. Dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi kiếp nô lệ tại Ai-cập, và bây giờ họ được tự do trong đồng vắng. Vị lãnh tụ của họ, Môi-se, nhận lãnh sự chỉ dẫn từ nơi Chúa về việc họ phải sống với nhau như thế nào, và quan trọng hơn hết là mối tương giao với Đức Chúa Trời của họ. Những chỉ dẫn đó gọi là luật pháp, nó có ý nghĩa quan trọng đối sự thịnh vượng của quốc gia. Đức Chúa Trời ngự ở giữa cộng đồng Y-sơ-ra-ên. Thánh đường di động này được gọi là đền tạm hay hội mạc. Vì đó là nơi Đức Chúa Trời ngự, nên nó phải được xây dựng theo những tiêu chuẩn đặc biệt. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta nghiên cứu vào cuối tuần này đề cập đến việc toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên chung sức với nhau để xây dựng nơi đặc biệt này, xây dựng đền tạm.

SỨ ĐIỆP
Bạn có bao giờ chơi kéo co không? Đây là một trò chơi tập thể với hai nhóm đứng ở hai phía đối diện nhau và cùng nắm chặt một sợi dây thừng lớn. Trò chơi là nhóm bên này kéo nhóm bên kia vượt qua đường ngăn cách ở giữa. Nhóm nào biết cùng hợp sức với nhau cách ăn ý thì sẽ thắng.
Xuất Ê-díp-tô ký 35-36 đề cập đến việc dân Y-sơ-ra-ên cùng cộng tác với nhau để xây dựng nơi thờ phượng cho họ gọi là đền tạm. Nhiều lần nhóm từ sau đây được lập lại: “Môi-se nhóm họp cả hội chúng Y-sơ-ra-ê”. Điều đó quan trọng đến mức nào mà cả dân sự phải tham gia vào? Việc thờ phượng Đức Chúa Trời không phải là kinh nghiệm chỉ cho một cá nhân, nhưng cho toàn thể cộng đồng con cái Chúa. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên có cơ hội để đem những lễ vật đến để xây dựng đền tạm, và điều này được thực hiện như là một tập thể. Khi họ nhìn thấy những của dâng chất thành đống thì họ hiểu rằng Đức Chúa Trời đang liên kết họ lại với nhau.
Điều này nhắc chúng ta nhớ đến kinh nghiệm của hội thánh đầu tiên trong thời các sứ đồ. Hãy dành một vài phút để đọc Cong Cv 2:42-47. Bạn có đếm được bao nhiêu lần tinh thần cộng đồng được đề cập đến trong những câu Kinh Thánh này không? Dân Y-sơ-ra-ên và hội thánh đầu tiên trong thời các sứ đồ hiểu rằng sự thờ phượng Chúa của họ là một hành động tập thể; nó cần có sự hội họp của những con cái Chúa lại với nhau. Ước mong chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua sự nhóm lại. Đó là một đặc ân của mỗi Cơ Đốc nhân.

HIỂU BIẾT LỜI CHÚA
1. Vì sao việc giữ ngày Sa bát là quan trọng? Nó tượng trưng cho điều gì đối với dân Y-sơ-ra-ên? (XuXh 31:16-17)
2. Ngày Sa bát tượng trưng cho điều gì? Đọc SaSt 22:1-24.
Việc ngày Sa bát được thiết lập trước khi luật pháp được ban cho có ý nghĩa quan trọng nào không?
3. Hãy đếm có bao nhiều lần nhóm từ “những kẻ có lòng tự nguyện ” được đề cập đến trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Thông thường khi lập lại như thế là có ý nhấn mạnh đến nhóm từ đó, nhưng vì sao nó lại là quan trọng?
4. Liệt kê những ân tứ được ban cho Bết-sa-lê-ên. Sau khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này thì theo bạn Bết-sa-lê-ên đã học những kỹ năng đó, hay chúng được ban cho ông-hay là cả hai?

5. Bên cạnh những kỹ năng thật sự, thì Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp còn có khả năng nào khác làm cho họ trở nên quan trọng đối với công việc này?
6. Vì sao dân sự ngưng đem đến những lễ vật cho việc xây dựng đền tạm? Theo bạn vì sao điều này xảy ra như vậy?
7. Khi đọc XuXh 36:8-38, bạn có ấn tượng gì về đền tạm? Về Đức Chúa Trời? Về những người thợ xây dựng đền thờ?


LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA
1. Vì sao bạn nghĩ Môi-se nói với cả dân sự thay vì chỉ nói cùng những người giàu và quan trọng, hay những người lãnh đạo? Chúng ta học được điều gì từ việc làm này cho hội thánh và sự thờ phượng của chúng ta?
2. Theo bạn điều gì đã cảm động dân sự dâng hiến cách rời rộng? Chúng ta học được điều gì từ thái độ dâng hiến này? Đọc IICo 2Cr 9:6-8. Bạn có thấy những nguyên tắc khác về sự dâng hiến từ phân đoạn Kinh Thánh này không? Chúa nói gì về sự dâng hiến của bạn cho công việc Chúa?
3. Bạn có thể so sánh việc Bết-sa-lê-ên sử dụng những ân tứ để làm công việc Chúa và những lễ vật mà dân sự hiến dâng không? Đức Thánh Linh có liên hệ như thế nào đến sự ban cho những ân tứ thuộc linh đó?
4. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn ân tứ gì? Bạn có sử dụng ân tứ đó cho sự phát triển hội thánh? Làm thế nào để bạn được Chúa sử dụng nhiều hơn cho vinh hiển Ngài?
5. Theo bạn, vì sao Chúa lập kế hoạch cách chi tiết cho việc xây dựng đền tạm? Điều này bày tỏ gì về Đức Chúa Trời? Bạn có lơ là trong việc đến với Chúa và thờ phượng Ngài không? Những điều nào bạn cần phải thay đổi để bạn có được một mối tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời và với Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ?


Bắt tay

Tặng hoa

Đăng bình luận Bình luận (1 bình luận)

Trả lời whatwhenwhere 11-2-2012 12:52 AM
Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, nó nhắc mọi người nhớ rằng Thiên Chúa là ai, và cũng là ngày để cho mọi người hồi phục, giữ sức khỏe của mình sau 1 tuần làm việc cũng như dành việc phụng sự TC, chăm sóc cho linh hồn của mình.

Mình xin góp ý 1 tí là các tên riêng không nên phiên âm ra tiếng Việt vừa khó đọc vừa không thể biết chính xác địa danh cũng như là sự tôn trọng ngôn ngữ của dân tộc khác, như Washington thì không nên phiên âm là Oa-sing-tơn, vài lời thất lễ, tôi xin lỗi nếu phiền lòng

facelist doodle Thẻ bảng vẽ

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 19-2-2020 05:34 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên